:: ศน.ประทินทิพย์ พรไชยา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพม 23 สกลนคร:: ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.prathinthip.com Fri, 10 Nov 2017 23:21:31 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 http://www.prathinthip.com/?name=news&file=readnews&id=9 http://www.prathinthip.com/icon/news_1506315746.jpg

นางจริยา ปารีพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ให้เกียรติเป็นประธาน

1506315746
การวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) http://www.prathinthip.com/?name=news&file=readnews&id=8 http://www.prathinthip.com/icon/news_1506314617.jpg

"การวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามและประเมินผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) การพัฒนาการอ่านเพื่อการสื่อสารและรู้เรื่องการอ่าน(PISA)"  วันที่ 7- 12 กันยายน 2560 ASIA AIRPORT HOTEL

1506314617
เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่อง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ http://www.prathinthip.com/?name=news&file=readnews&id=7 http://www.prathinthip.com/icon/news_1504621551.jpg

เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่อง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ

1504621551